top of page

CESSIÓ d'ESPAIS

Pretenem que el Ton i Guida segueixi essent un referent al barri en el qual, entitats, grups i veïns vegin un espai proper i accessible al que poder recórrer i del que poder fer ús per portar a terme activitats i serveis d’interès per als veïns i veïnes de Roquetes. Per tant, prioritzant sempre la cessió en funció de l’interès públic, i sempre que es tingui disponibilitat, es posen a disposició i es cedeixen els espais i la infraestructura a col·lectius formals i informals o a veïns i veïnes perquè  puguin desenvolupar les seves inquietuts envers al barri d’interès social o cultural. Sempre que sigui possible s’intenta establir acords de col·laboració amb qui es cedeixi l’espai per tal d’implicar-los i treballar conjuntament en la dinàmica del propi equipament i/o en la dinamització sociocultural del barri. Si això no és possible s’han de pagar els preus públics corresponents.

 

Setmanalment es seguirà exposant a l’entrada del centre, el quadrant que reflecteix l’ús diari de tots els espais amb l’objectiu que les associacions i grups cohabitants de l’equipament puguin saber l’ocupació i disponibilitat dels diferents espais per tal de facilitar-ne l'organització quan a la utilització dels espais lliures al centre. Sempre però, l’assignació i la gestió dels espais recau en la persona de l’equip tècnic referent d’aquest tema.

bottom of page