top of page

HISTÒRIA TON i GUIDA

L’escola Ton i Guida va néixer el 15 de setembre de 1962 de la mà de la pedagoga M Antonia Canals, aquesta va ser una escola activa pionera de la renovació pedagògica dels cinquanta a Catalunya i que esdevingué un testimoni del capgirament sociopolític i pedagògic que va marcar el nostre país els anys setanta.

Roser Solà, L’escola Ton i Guida, ed. 62.

 

El projecte del Centre Cultural Ton i Guida neix l’any 1993, quan les entitats del barri, seguint els valors que van guiar a l’antiga escola, ens plantegem reivindicar els locals de l’escola Ton i Guida, quan se sap que aquesta es fusiona, el setembre de 1994, amb una altra escola també del barri, la de Pla de Fornells.

 

Traslladada l’escola i restant ja buit l’edifici, les entitats vam negociar amb el Districte de Nou Barris la cessió dels locals com a lloc de reunió i activitat de les associacions i entitats del barri. Al cap d’uns mesos l’ajuntament ens dóna les claus, el permís per portar a terme activitats i es continua fent càrrec del pagament de l’aigua i el llum.

 

El local necessitava una rehabilitació i adaptar-se a fons per a la nova funció. Les entitats vam formar una coordinadora que va començar a treballar en un futur projecte alhora que utilitzàvem l’edifici com a lloc de reunions, per fer tallers i activitats, xarxes d’intercanvi de coneixements, magatzem del comitè de solidaritat amb Nicaragua…

 

L’any 1998 el Districte en fa una remodelació parcial i trasllada la seu del Kasal de Joves a les dues plantes inferiors de l’edifici, amb entrada pel carrer Vidal i Guasch. El Kasal fins aleshores estava ubicat als baixos llogats per l’Ajuntament al núm. 7 del carrer Vidal i Guasch.

Durant vuit anys s’utilitzà l’espai en condicions precàries i sense cap tipus de subvenció global. Per fi, l’any 2002, es signa com a Plataforma d’Entitats de Roquetes el projecte de rehabilitació del Ton i Guida com a casal de barri. Durant aquests anys es va definint el projecte d’autogestió que es presenta en una primera fase l’any 2000 i en una segona actualitzat al 2002.

 

Des d’aquell moment, la Plataforma d’Entitats de Roquetes participa en la el·laboració i seguiment del projecte  que l’Ajuntament encarrega a l’arquitecte Ramon Casanova.

 

14 de maig de 2006: Inauguració del nou Ton i Guida

Al gener de 2006 comença el procés de traspàs de l’activitat del centre cívic Via Favència al nou Centre Cultural Ton i Guida, on també es realitzaven les activitats  generades per les entitats, donant-se així una forma de cogestió ajuntament/iniciativa ciutadana. El 14 de maig de 2006 s'inaugurà oficialment el centre, aquest va ser un any de transició que donà

pas l’any 2007 a la gestió del centre per part de la Plataforma d’Entitats de Roquetes.

 

La gestió del Ton i Guida per part de les associacions era una fita que havíem reivindicat des d’un primer moment.

 

L’any 2008, segon any de gestió per part de la Plataforma d’Entitats, el Ton i Guida ja s’havia consolidat al barri com a centre d’activitats i com a referent cultural i social, jugant un paper important com a espai de convivència i de relació associativa i veïnal.

Els últims anys hem intensificat especialment el treball per augmentar la coordinació amb les  associacions amb seu al Ton i Guida per tal d’aconseguir incorporar-les al projecte comú a partir de les activitats pròpies de cadascuna i augmentar la seva implicació i participació al projecte de centre. Una línea d’actuació que també s’ha vist reforçada els últims anys, ha estat la major implicació i participació del Ton i Guida en la dinàmica social i cultural del barri, participant regularment a les diferents comissions del Pla Comunitari i augmentat significativament respecte als anys anteriors, la participació al calendari festiu.

 

Per al Ton i Guida, a més del treball en xarxa amb el territori més proper, també és important ser present en xarxes i plataformes de la ciutat, com la Plataforma de Gestió Civica de la qual som membres fundadors, que treballen al voltant de temes socials i culturals que estan en consonància amb la línia ideològica del projecte. Resultat d’aquest interès és la signatura del Compromís Ciutadà per la Sostenibilitat Mediambiental i de l’Acord Ciutadà per una Barcelona lliure de violència vers les dones.

 

Es forma part, entre altres, de la Xarxa BCN Antirrumors i de la Plataforma de Gestió Ciutadana (formada per associacions gestores d’equipaments públics) com ja s'ha esmentat.

bottom of page