Memòria del 2012 del TON i GUIDA

Si us interessa cliqueu i podreu llegir un resum de l'actualitat del centre TON i GUIDA amb la memòria d'activitats i balanç del 2012.

Memòria 2012

(1a part)

Memòria 2012

(2a part)

Memòria 2012.

Dades anual