top of page

SUPORT AL TEIXIT ASSOCIATIU

Es dóna assessorament i suport tant als grups, entitats i col·lectius ubicats al Ton i Guida com als de la resta del barri, per a la posada en marxa i realització de projectes d’interès sociocultural. Els grups poden utilitzar els recursos del centre per dur a terme les seves propostes, així com gaudir d’exempció de lloguer dels materials i dels espais i compten amb els suport i l’acompanyament de l’equip tècnic, que col·labora en aquelles gestions necessàries en relació als nous projectes.

 

Es fomenten les activitats intergrupals amb l’objectiu que els grups interactuïn i generin espais i dinàmiques d’acció conjunta amb altres grups de la comunitat. Es treballa per unir, per crear vincles entre els diferents grups al voltant de temàtiques i d’interessos comuns, i en la  implicació en l’organització d’activitats.

 

Amb cada un dels grups i associacions, a més de la coordinació del dia a dia, s’intenta acordar un pla de treball a partir del tipus de suport que necessita el grup, el que pot oferir el Ton i Guida i la implicació del grup en activitats al Centre o comunitàries.

 

Pensem que el grup és una estructura social altament integradora i facilitadora de la cohesió social. Per això a partir del contacte dels participants en activitats i/o de la detecció i agrupament d’inquietuds i necessitats entre la gent del barri, es potencia la creació de nous grups formals o informals i se’ls dóna suport perquè puguin desenvolupar la seva activitat i fer-se visibles al barri. 

 

Especialment, s’invita i es dóna suport, a persones i col·lectius de nouvinguts, que proposen accions i/o activitats i se’ls acompanya en la realització de les seves propostes. Actualment al Ton i Guida hi ha grups formats bàsicament per nouvinguts que participen a la Xarxa d’Intercanvis de Coneixements. És a partir d’aquests grups que s’intenta crear vincles que uneixin els participants amb altres activitats i grups del Centre. Deixant sempre obert l’oferiment de suport per part del Ton i Guida i la disposició a acompanyar-los en la realització de les seves propostes.

bottom of page