top of page

SERVEI d'INFORMACIÓ

Està ubicat a l’entrada de l’edifici, al vestíbul. En primer lloc es pretén donar a conèixer els espais, associacions, equipaments, recursos i activitats que el ciutadà pot trobar al propi equipament i al barri. Considerem també molt important informar d’altres serveis, recursos i activitats tant de Nou Barris com de la resta de la ciutat, que puguin interessar als veïns i veïnes de Roquetes. Sempre que l’equipament sigui obert, la informació exposada es reforça amb la presència d’algun treballador de l’equip de gestió, que està físicament present a l’espai de trobada per donar resposta als interessos informatius dels ciutadans.

 

El servei d’informació es planteja a partir de:

  • Atenció personalitzada per part dels treballadors contractats. Aquesta es pot donar tant presencialment, per telèfon o via correu electrònic.

  • Guies bàsiques i fons de recursos i serveis tant del barri i districte, com de la ciutat. Fent especial incidència en recursos i serveis per la inserció laboral i aquells que s’adrecen als nouvinguts. Es seguirà mantenint estreta coordinació amb el programa de treball als barris de Barcelona Activa i amb la xarxa Nou Barris Acull, de la qual formem part.

  • Taulell d’exposició amb informació exclusiva d’activitats del Ton i Guida i dels grups i associacions que hi tenen la seu.

  • Plafó exterior visible per la gent que passa per la vorera amb informació de les activitats del dia i/o més immediates del Ton i Guida i de les activitats destacades al barri. 

  • Mural a l’entrada de l’edifici amb l'agenda mensual de les activitats del mes a l’equipament i de les més destacades del barri. S’invita als grups a que incorporin ells mateix en aquesta agenda gegant les seves activitats i la facin servir com a agenda col·lectiva.

  • Quatre plafons amb informació classificada a cada un d’ells: un amb informació dels grups del Ton i Guida i de les seves activitats, l’altre amb informació del barri, un altre amb informacions de Nou Barris i el quart amb informació de la ciutat.

  • Taulell d’anuncis amb ofertes i demandes expressades per veïns i veïnes a títol individual (oferta i demanda de pis, compravenda d’objectes, etc).

  • Plafons informatius als replans de l’escala i a cada una de les aules del centre amb les activitats programades més destacades.

  • Pàgina web del Ton i Guida que a més de la informació del centre, conté una agenda que pretén incloure totes les activitats que es fan al barri.

  • Acord amb el Servei d’Acollida del Districte de Nou Barris per tal que, aprofitant que ja hi ha persones nouvingudes que vénen a fer activitats al Centre, principalment català i castellà, el Servei d’Acollida fa sessions informatives al Ton i Guida.

bottom of page