top of page

EXPOSICIÓ ITINERANT: Els viatges d'en Tirant lo Blanc.

Amb motiu del 600 aniversari del naixement de Joanot Martorell, el Centre TON i GUIDA i la Revista TALAIOT han dut a terme, conjuntament, l’elaboració d’una exposició sota el nom ELS VIATGES D’EN TIRANT LO BLANC.

 

L’exposició consta de 8 plafons. En els dos primers, es fa la presentació de l’exposició i del personatge, a la resta, sota el títol d’una qualitat del protagonista (home decidit, home diplomàtic, home enamorat, home de pau, home de guerra i home etern), es representen en el mapa els diferents viatges del nostre heroi; il·lustrant cada una de les qualitats amb una cita del llibre.

 

Malgrat que el “Tirant lo Blanc” és matèria de Batxillerat, el seu caràcter eminentment visual, la seva senzillesa i claretat expositiva, la fan assequible per a tots els públics, encara que sigui com a introducció del tema o del mateix llibre.

 

L’objectiu principal de l’exposició, a part de la commemoració del 600 aniversari del naixement d’en Joanot Martorell, és animar a llegir un dels llibres considerats “la millor novel·la del món”.

 

La facilitat de transport i muntatge de l’exposició la fan apta per a qualsevol centre o equipament.

 

Qui pot sol·licitar l'exposició itinerant

Poden sol·licitar l'exposició itinerant totes les associacions, ens locals, centres educatius, biblioteques públiques i altres entitats i institucions que ho sol·licitin, sempre i quan l'ús que en facin sigui sense ànim de lucre.

 

Caraterístiques tècniques i espai necessari

L'exposició itinerant consta de 8 plafons numerats de l'1 al 8. Cada plafó fa 0.60 m d'amplada i 1.60 m de llargada. Són panells de fàcil muntatge, no precisen de cap eina i es col·loquen al terra. Es recomana disposar, com a mínim, de 12 m2.

 

Terminis i preu de préstec

El període de temps mínim d'exposició és de 15 dies, amb un màxim de 30 dies en el mateix espai.

El lloguer de l'exposició es fa per rigorós ordre de recepció del formulari de sol·licitut que s'haurà d'enviar al següent correu electrònic: toniguida@toniguida.org apuntant a l'assumpte: SOL·LICITUD EXPOSICIÓ ITINERANT TIRANT LO BLANC.

La gestió es fa des del Centre TON i GUIDA, que és des d'on es coordina la recollida i el lliurament, així com qualsevol incidència. L'entitat sol·licitant és la responsable de recollir i tornar l'exposició itinerant al Centre TON i GUIDA. Dintre de l'horari establert, que és de dilluns a divendres de 16 a 21.30h.

Preu: 50€+IVA (21%)= 60.5€

 

Seguretat i conservació

Tot el material que forma part de l'exposició Els viatges d'en Tirant lo Blanc és propietat del Centre TON i GUIDA i pot estar protegit tanmateix per altres restriccions de copyright.

L'entitat sol·licitant és responsable de la seguretat i la conservació de l'exposició tot el temps que en sigui dipositària, i ha d'informar al Centre TON i GUIDA de qualsevol incident en els mecanismes de les estructures i dels desperfectes que s'hagin pogut originar durant aquest període.

 

Material divulgatiu

S'enviarà a l'entitat sol·licitant la guia de l'exposició i el cartell de difusió (amb l'opció a personalitzar-lo) digítalment, al correu que s'indica en el formulari de sol·licitud.

 

Difusió de l'exposició

L'entitat sol·licitant és responsable de difondre l'exposició itinerant en el seu àmbit d'actuació, indicant sempre la col·laboració del Centre TON i GUIDA i la Revista TALAIOT. Per part, del Centre TON i GUIDA s'informa al web del nom de l'entitat que organitza l'exposició itinerant, la data, l'horari i el lloc on estarà exposada al públic.

 

 

 

bottom of page